Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Reforçar acció en favor de les dones en situació de violències masclistes

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Atenció integral per a les dones que pateixen qualsevol manifestació de les violències masclistes

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Informació especialitzada. Atenció Social. Atenció Psicològica. Atenció Jurídica.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'accions realitzades sobre el total previst.

OBSERVACIONS

Durant l'any 2016 s'han ates 488 dones, noves usuàries del servei, d'aquestes 234 usuàries, el 48%, patien una situació específica de violència masclista. I es van realitzar un total de 1541 atencions. El nombre de dones ateses pel servei d'assessorament psicològic va ser de 255 dones i es van realitzar un total de 624 atencions psicològiques. 228 dones van ser ateses pel servei d'assessorament jurídic i es van realitzar 234 atencions.

Assesorament i acompanyament tècnic al teixit associatiu de dones i suport econòmic per a la gestió de les seves activitats.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Asessorament individualitzat a les entitats per a la realització de la seva programació. Concesió de subvencions a les entitats de dones per a la gestió de les seves activitats.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'assessoraments i acompanyament realitzats sobre el total previst. Nombre de subvencions concedides sobre el total de grups.

OBSERVACIONS

Durant l'any 2016 s'han concedit un total de subvencions a set entitats de dones per donar suport a un total de 13 projectes.

Recuperar la participació i el llegat de les dones de la ciutat a través d'estudis, publicacions o premis específics.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Participació en projectes de recuperació de la memòria històrica de les dones.Publicacions de llibres. Edició de premis específics.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'actuacions realitzades sobre el total previst.

OBSERVACIONS

Durant el 2016 s'ha donat suport a l'edició del Premi Isabel Alonso de relat curt organitzat per la Coordinadora d'Entiats de Dones de Santa Coloma. També s'ha donat suport a l'elaboració del llibre "Pilar Giner Mir, resistència i entrega" elaborat pel Grup de Dones Àrtemis, dins el projecte Memòria de Dones. Re-Volta i Anticipació.