Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Avançar cap a una societat més igualitària i lliure de violències masclistes

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Conferències, tallers i seminaris adreçats al teixit associatiu de la ciutat sobre el significat d'incorporar la perspectiva de gènere al seu àmbit d'actuació. Seminaris i tallers adreçats als grups de dones sobre les aportacions del feminisme.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Conferències i tallers sobre perspectiva de gènere. Seminaris i tallers sobre les aportacions del feminisme.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'actuacions realitzades sobre el total de les actuacions previstes

OBSERVACIONS

-

Conjunt d'activitats realitzades de sensibilització i prevenció de les violències masclistes, així com de foment de la igualtat de gènere.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Conferències. Tallers. Teatre. Documentals. Calendari de les Dones, Campanyes, altres.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'actuacions realitzades sobre el total de les actuacions previstes

OBSERVACIONS

Recursos propis

Conjunt d'activitats realitzades de sensibilització i prevenció de les violències masclistes, així com de foment de la igualtat de gènere.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Tallers adreçats a escoles i instituts de la ciutat per treballar amb l'alumant la prevenció de la violència maclista, la superació dels estereotips de gènere, així com la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'actuacions realitzades sobre el total de les actuacions previstes

OBSERVACIONS

Durant l'any 2016 s'han realitzat un total de 134 tallers preventius.

Taules de treball, formacions, sessions de treball adreçades a incorporar la perspectiva de gènere al conjunt de l'acció municipal. Avaluació i elaboracions de Plans d'Igualtat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Coordinacions realitzades en la temàtica. Actes realitzats conjuntament que incorporin la perspectiva de gènere. Formacions específiques. Taules de treball.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'actuacions realitzades sobre el total de les actuacions previstes

OBSERVACIONS

La perspectiva de gènere és una dimensió que intersecciona en les diverses polítiques municipals.

Accions positives adreçades a dones, en situació de vulnerabilitat, per superar les desigualtats específiques que pateixen.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Ajut aliments. Informes per la Renda Activa d'Inserció. Recursos d'acollida residencial d'urgència i temporal. Mesures de protecció (teleassitència en situuacions de violència masclista)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'ajuts tramitats sobre la mitjana d'atencions totals.

OBSERVACIONS

Durant l'any 2016 s'han tramitat: 60 Teleassitències. 11 Places trimestrals d'Ajunts Alimentaris.

Dinamització de la participció de les dones de la ciutat a través del Consell d'igualtat i l'elaboració conjunta de les Campanyes de commemoració del 8 de Març, 25 de novembre, així com el Dia contra la Prostitució Infantil (4 d'abril), el Dia d´Acció per a la Salut de les Dones (28 de maig), el Dia de les Dones per la Pau i el Desarmament (24 de maig) i el Dia contra l´Explotació Sexual i el Tràfic de dones, nenes i nens.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Les diverses Campanyes ( 8 de març, 4 d'abril,24 de maig, 28 de maig, 23 de setembre i 25 de novembre) contemplen actuacions plurals, que van des de conferències a tallers, espectacles, seminaris o formacions, entre d'altres.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre de convocatòries de reunions del Consell d'Igualtat. Nombre de Campanyes realitzdes.

OBSERVACIONS

Durant l'any 2016 el Plenari del Consell d'Igualtat es va reunir en 4 sessions. Es van comemmorar 5 Campanyes: 8 de Març, dia internacional de les dones, 3 d'abril, dia contra la prostitució infantil,24 de Maig, dia internacional de les dones per la pau i el desarmament, 23 de setembre, dia contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens i 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes.

Assesorament específic a dones per acompanyar a les dones en els seu itineraris laborals i en el foment de l'emprenedoria.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Assessoraments individuals. Formacions pel lideratge i l'emprenedoria de les dones

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'assesoraments individuals sobre la mitjana anual. Nombre de tallers realitzats sobre la programació prevista.

OBSERVACIONS

-

Demandes i reivindicacions adreçades a la Generalitat de Catalunya per augmentar la dotació de recursos adreçats a les polítiques d'igualtat i de prevenció de les violències masclistes.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Presentació de Mocions al Ple. Escrits de demanda. Participació en fòrums vindicatius. Accions específiques.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'accions realitzades sobre el total previst.

OBSERVACIONS

-