Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Desenvolupar projectes per promoure la participació activa de la gent gran

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Creació d'un programa estable, adreçat a la gent gran, per fomentar les relacions interpersonals i les activitats entre la població, incidint en les experiències intergeneracionals.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Oferta de tallers per a gent gran. Activitats lúdicoesportives. Activitats d'intercanvi intergeneracional.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

-

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).Persones participants en els tallers. Número activitats realitzades. Projectes educatius d'intercanvi intergeneracional.

OBSERVACIONS

-

Cataleg d'activitats per persones que comencen a tenir algun problema de memòria i/o malalties pròpies del procés d'envelliment i que contribueix a pal·liar situacions d'aïllament social de les persones grans.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Tallers d'estimulació cognitiva. Informació i suport a les famílies. Activitats de millora de les capacitats físiques i cognitives.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019). Número de tallers i activitats.

OBSERVACIONS

-

Constitució d'un espai per la gent gran que articuli la col·laboració i la participació de persones de competència reconeguda, a fi d'interesar el major nombre de ciutatans en la pràctica i la promoció de les activitats adreçades a la Gent Gran.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Procés participatiu per la creació del Fòrum. Constitució del Fòrum. Dinamització de les comissions i grups de treball sorgits del Fòrum.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'activitats realitzades respecte del total previst. Constitució del Forum (si/no). Número sessions realitzades. Comissions creades.

OBSERVACIONS

Recursos propis

Promoció de circuits inclusius a la natura que millori la qualitat de vida, especialment fomentar la pràctica de l'esport corrent i caminant, entre les persones amb més dificultats.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat en adults

ACCIONS INCLOSES

Senyalització permanent de circuits a l'entorn natural. Programa d'activitats de coneixement dels circuits.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019). Ampliació dels circuits (>2). Número activitats realitztades. Número persones usuàries.

OBSERVACIONS

Recursos propis