Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Promoure l'economia social i solidària

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

És un viver d'empreses especialitzades en economia social

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

1-Encàrrec de l'estudi 2- Elaboració de l'estudi

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

% de l'estat de realització de l'estudi

OBSERVACIONS

-

Acompanyament a iniciatives empresarials de l'economia social i solidària, mitjançant accions d'informació, assessorament i formació principalment.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

Ajuts Ajuntament a iniciatives d'ESS (Comerç: lligat al projecte de moneda local). Accions d'informació, assessorament i formació a projectes de l'economia social. Accions de divulgació de l'economia social, solidària i cooperativa.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei.

OBSERVACIONS

Proposem canviar aquesta a fitxa a Comerç

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Ajuntament) comença el 2017 amb la posada en funcionament oficial del Projecte Grama, en el marc de les anomenades monedes locals, socials o complementàries. Concretament, l'Ajuntament impulsa la canalització de part de la seva despesa pública habitual (subvencions, retribucions, compres) a través d'un sistema de pagaments digitals (telefonia mòbil i Internet) vinculat al Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (CCS Santa Coloma). En termes legals, l'Ajuntament introdueix un mitjà de pagament basat en la circulació de crèdits digitals recolzats amb el suport de l'Euro, en paritat (1 Grama té el valor de 1 Euro). L'Ajuntament canalitza part de les seves despeses en moneda local. Per a això l'Ajuntament diposita una quantitat d'Euros en un compte restringit que sigui equivalent a les Grames que emet i que transfereix als perceptors dels seus fons (entitats subvencionades, treballadores municipals, empreses proveïdores) que han acceptat voluntàriament (salaris i pagaments a proveïdors) o obligadament (subvencions) cobrar en moneda social.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín, Pedro Cano Moreno

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat

ACCIONS INCLOSES

1. Llançament del sistema amb el pagament de subvencions. 2. Articulació i implementació de noves tipologies de despesa pública. 3. Articulació i implementació del consum particular

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Per fases

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'accions executades respecte del total d'accions previstes

OBSERVACIONS

És complementaria a les accións de Comerç, número 250 i 251