Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat laboral

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Creació d'un centre de polítiques d'ocupació, on es concentrin tots els actuals serveis de formació ocupacional, per optimitzar recursos i instal·lacions i facilitar un servei òptim als usuaris.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2018

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

1- Redacció de projecte 2- Adjudicació 3- Contractació 4- Execució 5- Trasllat dels serveis i posada en marxa

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Per fases

ESTAT

-

INDICADORS

Número de fases o accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Construcció del nou edifici per l'escola de restauració i trasllat de l'actual escola a l'Av. Primavera al nou edifici de Torribera. El nou edifici albergarà una part molt significativa de l'actual oferta formativa.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

1- Redacció de projecte 2- Adjudicació 3- Contractació 4- Execució 5- Trasllat dels serveis i posada en marxa

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Districte III

TIPUS D'ACCIÓ

Per fases

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de fases o accions realitzades respecte del total previst.

OBSERVACIONS

Actualment s'està en fase d'obres i adaptació del nou espai.

Contractació de Plans d'ocupació municipals impulsats per part de l'Ajuntament de SCG

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

Desenvolupament de la contractació i accions dels Plans d'Ocupació que venen impulsats per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

% de places cobertes de Plans d'Ocupació respecte de les places pressupostades. Cada any un 25 %

OBSERVACIONS

Projecte que s'estén els 4 anys de duració del PAM. Cada any té un pes del 25% per al càlcul de l'indicador.

Contractació de Plans d'ocupació dels diferents projectes que gestiona Grameimpuls

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

Desenvolupament de la contractació i accions dels Plans d'Ocupació que venen impulsats per les diferents entitats i institucions que col·laboren amb Grameimpuls i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

% de places cobertes de Plans d'Ocupació respecte de les places pressupostades. Cada any un 25 %

OBSERVACIONS

Projecte que s'estén els 4 anys de duració del PAM. Cada any té un pes del 25% per al càlcul de l'indicador.