Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Promoure el creixement empresarial i donar suport a cooperatives i autònoms/es

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Implantació de la finestreta única

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Servei d'Assumptes Generals

ACCIONS INCLOSES

1. Estudi sobre model d'implantació de la FUE (2016)- 2. Implantació pilot de la FUE (2016) - 3. Revisió i millora del model (2017) - 4. Consolidació de la FUE com a nou servei transversal (2017)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nº fases desenvolupades respecte del total de fases realitzades

OBSERVACIONS

Indicador del que disposem de la informació (i que per tant hem omplert) però que des del Servei de Foment Empresarial ens indiquen que no recau la responsabilitat en Grameimpuls. Vegeu acció 188. Per tant proposem eliminar-la

Realitzar accions per millorar el polígon industrial i fomentar l´economia

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2018

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín, Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez, Zaida Muxí Martínez

GESTOR

Grameimpuls, Gabinet d'Acció Territorial

ACCIONS INCLOSES

Nou Colector, Instal·lació de fibra òptica

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d' accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

Operador privat

Proporcionar ajuts econòmics a comerciants i emprenedors per reformar instal·lacions i/o obrir nous negocis

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

1-Aprovació de les bases 2- Atorgament de subvenció

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

-

INDICADORS

Número de fases o accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

AMB, Diputació

Accions formatives i d´assessorament per millorar les competències del teixit productiu local en l'àmbit de la contractació pública

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortín

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Grameimpuls

ACCIONS INCLOSES

1. Disseny de les actuacions. - 2. Formació en contractació pública. - 3. Sessions d'assessorament per iniciar processos de contractació pública. - 4. Avalució de l'impacte de l'actuació.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d' accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

Recursos propis.

Proposar criteris social i ambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb ple respecte dels principis d'eficàcia i eficiència que regeixen l'execució de la despesa pública i dels principis generals de la contractació pública

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció de Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, Recursos Humanos, Hisenda, Serveis Interns i Promoció de Ciutat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Esteve Serrano Ortin

RESPONSABLE TÈCNIC

Ana Muñoz Martínez

GESTOR

Servei Contractació

ACCIONS INCLOSES

1- Redacció de les clàusules i estudi de posibilitats d'aplicacions 2 - Aprovació per part de l'òrgan competent 3 - Inclusió de les clàusules socials als plecs de contractació i als contractes

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número de fases o accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

Recursos propis