Introducció

Amb l’aprovació del Catàleg de Cartes de Serveis l’Ajuntament ha establert una nova relació amb la ciutadania i ha assumit una sèrie de obligacions ineludibles: facilitar informació veraç dels serveis, complir determinats compromisos de qualitat, donat compte del compliment dels compromisos i dissenyar processos de millora continuada.

El Catàleg de Cartes de Serveis configura un dels més destacats de l’entorn tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.  Consulteu aquí els aspectes més innovadors i de les Cartes de Santa Coloma de Gramenet i aquí els reconeixements públics i el premi rebut.