Innovació

EL Catàleg de Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma presenta les següents característiques innovadores:

1. Elaboració participativa i transversal

En l’elaboració del catàleg  han participat activament tècnics i tècniques responsables dels serveis municipals i l’equip de govern. Concretament han intervingut 55 equips de treball i 77 professionals de diferents nivells de l’organització (tècnics/ques especialistes, caps de departament i serveis, coordinadors/es, directors/es, regidors/es, tinents/es d’alcaldessa i alcaldessa).

 2. Catàleg integral i uniforme

El Catàleg incorpora totes les cartes (58) dels principals serveis de l’Ajuntament (externs, interns i mixts) i els descriu de manera similar i uniforme. Totes comparteixen el mateix format i han estat sotmeses a un tractament de continguts comú per a tots els serveis. Aquesta homogeneïtat aporta coherència a l’organització i facilita a la ciutadania la comprensió de l’oferta dels serveis municipals.

 El Catàleg ha rebut el reconeixement de diferents institucions i personalitats del món acadèmic.