Actualitzacions

Les actualitzacions aprovades pel Ple municipal són les següents:

1. Aprovació de l'apartat número 10 de les Cartes de serveis

El procediment d'aprovació, actualització i retiment de compes de les Cartes de Serveis aprovades els anys 2016 i 2017, ha estat modificat inicialment per acord del Ple de data 22 de juliol de 2019.

2. Actualització del contingut de les cartes de serveis de l'any 2020

Aquesta actualització s'aprovarà al Ple municipal del mes de novembre de 2019.