Indicadors Transparència Internacional

Santa Coloma se sotmet a l’auditoria de Transparència Internacional des de del seu inici al 2008.

Aquest organisme no governamental elabora i publica els indicadors de Transparència per tal de mesurar el nivell de transparència de l’administració pública, mitjançant l’avaluació de les dades i la informació que fan públiques en el seu web municipal en relació a vuitanta indicadors, agrupats en sis àrees: Informació sobre la corporació municipal (21); Relacions amb la ciutadania i la societat (15); Transparència econòmic-financera (11); Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos de serveis (12); Transparència en urbanisme, obres públiques i medi ambient (12) i Indicadors de relatius al dret d’accés a la informació pública (9).

Més informació: http://transparencia.org.es/acerca-de-ti-espana/