Indicadors de la Llei de Transparència

Planificació i organització de l'Ajuntament


To top


Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades

To top


To top

 
 

Indicadors de la nova Llei de Transparència

S’informa, arrel de la nova llei, d’un seguit d’indicadors que aquest any, per garantir un millor acompliment de la seva aplicació, exposem en aquest apartat separadament, però que posteriorment cadascun d’ells anirà afegit en el seu apartat corresponent. Informació que fa referència a la Planificació i organització de l’Ajuntament, impacte i concreció dels contractes, convenis i subvencions, informacions sobre els alts càrrecs de l’ajuntament així com més informació econòmica i pressupostària.

Tornar als Indicadors