Finances

Informació comptable i pressupostària


 
 

Transparència econòmic-financera

S’informa sobre aquells aspectes rellevants de la situació econòmica i financera de la Corporació. La informació comptable i pressupostària, els indicadors econòmics principals respecte els ingressos i despesa municipal i les dades significatives vers les deutes municipals.

Enllaç a l'estat d'execució del pressupost
sindicatura de comptes

Tornar als Indicadors