Corporació municipal


To top


To top

 
 

Informació sobre la corporació municipal

S’informa sobre aspectes específics de la Corporació municipal, centrat en les persones membres de l’Ajuntament i els seus òrgans municipals, sobre la forma com l’Ajuntament s’organitza i quin és el seu patrimoni, i sobre el conjunt de normes i institucions municipals.

Tornar als Indicadors