Contractació

Procediment de contractació de serveis


 
 

Transparència a les contractacions de serveis

S’informa sobre el conjunt de les contractacions  de serveis per la Corporació, concretant els procediments de contractació com les relacions i operacions amb proveïdors i contractistes. Cal ressaltar que tots aquests procediments estan totalment mecanitzats i informatitzats per la qual cosa la transparència resta garantida.

Tornar als Indicadors