Ciutadania i societatTo top

 
 

Relacions amb la ciutadania i la societat

S’informa sobre la relació de la Corporació amb la ciutadania i la societat. Centrat amb la relació vers el portal municipal, es concreta en alguns aspectes centrals d’aquesta relació en la perspectiva de la informació i atenció ciutadana. Al temps que queda palès el grau de compromís d’aquesta Corporació amb la ciutadania, malgrat ser un eix transversal que travessa tota l’acció municipal, i que comença en el mateix moment de definir el Pla d’Acció Municipal de tot el mandat, que es decideix de manera participativa amb la ciutadania i el mon associatiu.

Defensor de la ciutadania
Síndic de Greuges

Tornar als Indicadors