Indicadors Transparència Ajuntament

Atenció! Cliqueu sobre cada un dels títols per veure el seu contingut

Resultats de l'any 2014 per àrees de Transparència

ÀREES DE TRANSPARÈNCIAPuntuació mitja
(entre 1 i 100)
TRANSPARÈNCIA GLOBAL87,5
A) Informació sobre la corporació municipal77,8
B) Relacions amb els ciutadans i la societat 81,3
C) Transparència economic-financera90,9
D) Transparència en les contractacions i serveis100
E) Transparència en materies d'urbanisme i obres públiques 100
F) Indicadors Llei Transparència87,5