Transparència

Nou portal de transparència

logo Portal de Transparència
Clica!

L’Ajuntament de Santa Coloma s’ha adherit al Portal de Transparència de la Generalitat recurs elaborat pel Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. Aquest portal es fruit de la col·laboració entre diferents institucions: Generalitat, les Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci Localret, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya. Aquest portal és una eina informàtica que serveix  per concentrar  l’accés a la informació publicada a través d’un únic  espai web. Tot i que hi ha una sèrie d’indicadors que apareixen de forma automàtica gràcies a les dades facilitades per les diverses fonts oficials, hi ha una tasca  d’elaboració pròpia de continguts per part de l’Ajuntament. És objectiu del nostre Ajuntament vetllar pel compliment de les obligacions  legals en matèria de Transparència i bon govern,  garantint el dret de la ciutadania a l’accés a la informació i a  la rendició de comptes.

imatge decorativa. Accés al web d'explicació del pressupost municipal

Santa Coloma de Gramenet

Percentatge compliment:  100%

Logo segell infoparticipa 2016 link a més informació