Llicències

Horaris d'atenció tècnica a la ciutadania

  • Disciplina Urbanística:  Dimarts i dijous de 10 h a 13 h (sense reserva prèvia per telèfon)
  • Activitats: Dimarts i dijous de 10 h a 13 h (sense reserva prèvia per telèfon)
  • Llicències d’obres majors: Visites concertades amb cita prèvia.
  • Llicències d’obres menors : Dimarts i dijous de 10 h a 13 h (sense reserva prèvia per telèfon)

L’atenció tècnica al ciutadà estarà supeditada a les possibles intervencions tècniques que poguessin sorgir.

 
 

Serveis Territorials

Disciplina urbanística i llicències

Plaça de l'Olimpo, s/n