Permet consultar les claus urbanístiques d'una finca o d'una part de la ciutat i imprimir plànols del planejament vigent ( zonificació ). També es pot consultar i imprimir plànols parcel.laris i d'activitats i consultar les coordenades UTM d'un finca.

 
 

 

En aquest apartat es poden consultar les normes i ordenances urbanístiques i la normativa de les claus urbanístiques (zones) vigents.

 
 
 

 

Per a obtenir dades cadastrals d'una finca, plànols topogràfics i ortofotos de la ciutat, així com el plànol guia de la ciutat, dels barris o dels districtes i seccions censals.

 
 

 

Per a consultar els expedients urbanístics que afecten la ciutat, tant històrics, com vigents o en tràmit.

Inclou els Plans Urbanístics, els Polígons d'Actuació, les Àrees de Conservació i Rehabilitació, etc.

 
 
 

 

En aquesta secció es pot consultar i obtenir informació dels àmbits de Protecció vigents al municipi.

En concret, els definits per:

  • Àmbits, Elements i/o Edificis definits pel Pla de Protecció del Patrimoni de la Ciutat.La Protecció d'infraestructura del Tunel del Metro per a les concesions de Llicencies d'Obres Majors.
  • Àmbits de Protecció Natural ens diferents zones de la Ciutat (principalment en zona de muntanya).
  • Àmbits de Protecció Comercial definits pel Pla de Millora Urbana per a la regulació dels usos a la Ciutat.
  • Àmbit de Protecció de la infraestructura / túnel del Metro per a la concessió de Llicencies d'Obres.

 

 

 
 

 

En aquesta secció es pot consultar els Expedients de Gestió Urbanística del Municipi tant històrics com a vigents o en tràmit.

També es pot consultar e imprimir les fitxes dels Polígons de Gestió Urbanística vigents al municipi. Inclou:

  • Unitats d'Actuació (UA).
  • Polígons d'Actuació per Reparcel·lació (PA).
  • Polígons d'Actuació per Expropiació (PE).
  • Projectes de Reparcel·lació (PR).
  • Projectes d'Urbanització (PU).
  • Àrees de Conservació i Rehabilitació (AC). 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ!

Estem realitzant ajustos tècnics a l'apartat d'Informació urbanística. Si detecteu cap errada als enllaços comuniqueu-lo en aquest correu electrònic, tot indicat l'adreça de la plana o URL on s'ha produït l'error.

Disculpeu les molèsties!

Benvinguts al Departament d'Informació Urbanística.

logo Informació Urbanística