OLH

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) és un servei, a traves de la qual es desenvolupen les actuacions del Pla Local d'Habitatge i es dóna resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d’habitatge des d’una finestra única.


L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) té per objectius generals:

  • El foment de l'accés assequible a l'habitatge.
  • La dinamització del mercat de lloguer.
  • L'optimització de l'ocupació del parc vacant.
  • La promoció del manteniment i la rehabilitació.