Aparcaments

Des de la fundació de l’empresa, el nombre d’aparcaments construïts o gestionats és de 23, amb un total de 4.718 places per a cotxes i per a motos. D’aquesta manera s’ha contribuït notòriament a millorar l’estacionament de la ciutat.

Actualment Gramepark, SA disposa a la ciutat de 4 aparcaments en rotació i lloguer:


PLAÇA DE LA VILA.
El nombre de places d’aquest aparcament destinades a rotació és de 73 per a cotxes i 8 per a motos.
En règim de lloguer tenim 8 placers per a motos.


RAMBLA DEL FONDO.
El nombre de places d’aquest aparcament destinades a rotació és de 46 i a lloguer de 53 places.


MERCAT DEL FONDO.
El nombre de places d’aquest aparcament destinades a rotació i a lloguer és de 56 places.


RAMBLA SAN SEBASTIÀ.
El nombre de places d’aquest aparcament destinades a rotació és de 128 places per a cotxes i 4 places per a motos. I en règim de lloguer, 4 places per a motos.