Oferta de treball

L’empresa municipal Gramepark, SA ha obert el termini per a incorporar un/a cap de trànsit de 2a, amb caràcter temporal.

Perfil:

Com a requisits s’ha d’estar en possessió del carnet de conduir classe C1+E i coneixements de català (nivell B2). Es valorarà l’experiència professional i la formació en les tasques pròpies del lloc de treball a desenvolupar.

La presentació d’instàncies romandrà oberta fins a les 14 hores del dia 8 de febrer de 2016.

Per a més informació us podeu dirigir a les nostres oficines situades a la Plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n o be al tel. 93 392 47 45.