Relació de llocs de treball

 

 

Lloc de Treball

Categoria

Nº de treballadors

Sou Anual

Gramepark/Oficina 

 

 

 

Gerent (1)

Gerent

1

            70.000,00 €

Cap Serveis Corporatius

Titulat/da Grau Superior

1

            46.370,25 €

Arquitecte/a

Titulat/da Grau Superior

1

            35.721,00 €

Cap Departament d'Habitatge

Cap de Negociat

1

            40.042,95 €

Cap Departament de Mobilitat i Comercial

Cap de Negociat

1

            40.042,95 €

Cap de Negociat Comptabilitat

Cap de Negociat

1

            32.587,95 €

Cap Departament Manteniment

Cap de Negociat

1

            28.961,70 €

Cap Departament Administratiu

Cap de Negociat

0

            28.961,70 €

Administratiu/va (2)

Administratiu Oficial 1ª

10

            24.916,95 €

Administratiu/va

Administratiu Oficial 2ª

0

            22.643,85 €

SUMA

17

 

Gramepark/Aparcaments de Rotació

Cap de trànsit

Cap de trànsit de 1a

1

            26.069,25 €

Gramepark/Grues i Parquímetres

 

Encarregat/da Grues i parquímetres (3)

Encarregat General

1

            38.097,15 €

Encarregat/da de suport

Encarregat General

1

            29.819,85 €

Cap de trànsit (4)

Cap de trànsit de 1a

8

            26.069,25 €

Cap de trànsit (5)

Cap de trànsit de 2a

3

            24.759,30 €

Cap de trànsit comodí

Cap de trànsit de 1a

0

            28.606,80 €

Cap de trànsit torn especial

Cap de trànsit de 1a

2

            32.731,50 €

Cap de trànsit torn especial (6)

Cap de trànsit de 2a

1

            31.421,55 €

Conductor/a de grua (3)

Conductor mecànic

7

            24.775,65 €

Conductor/a de grua torn especial

Conductor mecànic

2

            31.102,65 €

SUMA

25

TOTAL EMPRESA

43

 

(1) Contracte d'alta direcció (12 pagues)

(2) Un treballador/a al 50%

(3) Treballador/a al 25%

(4) Un treballador/a al 25%

(5) Dos treballadors/es al 75%

(6) Treballador/a al 75%