Presentació de queixes

Cal recordar que l'actuació del Defensor de la Ciutadania està contemplada com una segona instància, és a dir, un cop la demanda, consulta o queixa ja ha estat presentada amb els mecanismes habituals previstos davant del servei o àrea corresponent.

En el cas que el ciutadà no rebi la resposta a la seva petició en els terminis establerts, cerqui algun tipus de mediació davant alguna dificultat o que entengui que els seus drets han pogut resultar lesionats, és quan hauria d'adreçar-se al Defensor de la Ciutadania.