Premis Ciutat de Santa Coloma

Oberta la presentació de candidatures per als Premis Ciutat de Santa Coloma

Ja és obert el termini per a la presentació de candidatures als Premis Ciutat de Santa Coloma, que recullen actuacions rellevants o serveis extraordinaris prestats a la ciutat per persones físiques o jurídiques. Fins al 21 de novembre es podran presentar les candidatures a l’OIAC mitjançant una instància.

Aquests guardons, que s’atorguen de manera bianual, tenen caràcter honorífic i no comporten cap dret administratiu ni econòmic a favor de les persones premiades.

N’hi ha tres, de modalitats.

Modalitat A: persona o entitat que hagi desenvolupat una labor continuada en pro de la ciutat.

Modalitat B: persona o entitat que hagi realitzat una activitat destacada al llarg de l’any.

Modalitat C: persona o entitat que hagi desenvolupat una tasca important a favor de la promoció externa de la ciutat.

Els Premis es podran atorgar a persones físiques o jurídiques arrelades a la ciutat que, com a conseqüència de les seves actuacions concretes i desinteressades en benefici de Santa Coloma, siguin creditores del reconeixement.
Excepcionalment, però, els guardons poden recaure sobre una persona o una entitat no local.

Un jurat cívic, presidit per l’alcaldessa i format per representants del consistori i per un grup de persones representatives del municipi lligades al teixit social, recopilaran, estudiaran i valoraran les candidatures presentades i en portaran l’avaluació al Ple de l’Ajuntament. Aquest organisme serà, finalment, qui atorgui els Premis.

Les persones que ocupin càrrecs polítics amb responsabilitat a l’Administració, les entitats i les persones físiques representades en el jurat cívic en queden excloses.

Els Premis Ciutat de Santa Coloma tenen caràcter vitalici i es poden atorgar a títol pòstum. De la mateixa manera, el jurat cívic els pot declarar deserts.

Aquestes distincions es lliuraran al desembre, durant la Festa Major d’Hivern.