Comissió Municipal de Festes

La Comissió Municipal de Festes de Santa Coloma de Gramenet és l’òrgan consultiu d’assessorament, participació i debat, sense personalitat jurídica pròpia, pel que fa als assumptes relacionats amb les activitats incloses al Cicle Festiu de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Té com a objectiu afavorir la participació ciutadana en l’organització d’aquest conjunt d’esdeveniments i alhora treballar per a garantir la definició i consolidació del seu model.

S’ha volgut dur a terme una revisió del mode de funcionament tradicional de la Comissió Municipal de Festes, que hi propicia unes majors participació i representativitat de la ciutadania, tant aquella que forma part del teixit associatiu com la que hi vol contribuir a títol particular.

Les vocalies de la Comissió estaran ocupades per:

 • Fins a dos representants de les entitats de Cultura Tradicional Catalana
 • Fins a dos representants de les entitats de Cultura Popular
 • Fins a dos representants del col·lectiu de les arts escèniques
 • Fins a dos representants del col·lectiu de les arts musicals
 • Fins a dos representants del col·lectiu de les arts plàstiques
 • Fins a dos representants de les entitats ciutadanes
 • Fins a dos representants de les entitats juvenils i/o de lleure
 • Fins a dos representants de les associacions de comerç
 • Fins a dos representants de les entitats esportives
 • Un/una representant d’associacions de persones amb diversitat funcional
 • Un/una representant d’associacions de l’àmbit d’igualtat
 • Sis persones a títol particular


L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet desitja obrir la convocatòria que ha de possibilitar la renovació en la composició de la Comissió.

Entre dilluns 13 i dilluns 27 de juny, ambdós inclosos, romandrà obert el termini de presentació de sol·licituds mitjançant instància, tant per a les entitats dels àmbits representats, qui nominaran a l’esmentada instància al seu/seva potencial representant proposat/da com a vocal - únic/a i no substituïble - com per a les persones que vulguin formar-hi part a títol individual.

Si, una vegada donat per finalitzat el termini de presentació d’instàncies, hi ha un nombre d’entitats o persones interessades en formar part de la Comissió superior a la quantitat màxima de vocalies fixada, s’efectuarà un sorteig per cadascuna de les tipologies i àmbits contemplats.