Normativa campus esportius

El passat mes de juliol el govern va aprovar el decret 267/2016 de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7157/1513060.pdf.
 
Aquest decret ha entrat en vigor el 1 de novembre d’enguany. Us ho fem saber perquè regula una part d’activitats que des de fa molts anys el món esportiu es practiquen. Parlem de les “Estades Esportives”, “Casals Esportiu”, “Campus Esportius”, “Rutes Esportives”...
 
Cal el compliment d’aquest decret a partir de la participació de quatre o més menors de 18 anys en les activitats esmentades que es porten a terme durant les vacances escolars. És important tenir la majoria de tècnics amb el certificat d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), tenir les assegurances i notificar l’activitat, a la Direcció General de Joventut, preferentment via telemàtica http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/acces-al-cercador-del-programa-de-notificacions/

Infografia (cliqueu a les imatges per accedir)