Calendari preinscripció 2018-2019

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA 2017-2018

BATXILLERAT

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig de 2018 (la documentació es pot presentar fins al 28 de maig de 2018)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 14 de juny de 2018 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 18 de juny de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2018 Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació han de confirmar la plaça assignada
 • Matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació del setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

Més informació a la pàgina web de la Generalitat   http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/  

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • Publicació de l'oferta: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig de 2018. Es pot presentar documentació fins el dia 28 de maig de 2018 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva:  18 de juny de 2018
 • Publicació de l’oferta final: 29 de juny de 2018
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2018

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
 • Presentació de sol·licituds: 5 i 6 de setembre de 2018
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 12 de setembre de 2018

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

 • Publicació de l'oferta: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018. Es pot presentar documentació fins a l’11 de juny de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de2018, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018
 • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2018
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17 de juliol de 2018

Matrícula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2018

Més informació a la pàgina web de la Generalitat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

 

 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Preinscripció Arts plàstiques i disseny (Grau Mitjà)

 • Publicació de l'oferta: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig de 2018. Es pot presentar la documentació fins al 28 de maig de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018.
 • Termini per presentar reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018

Matrícula

 • Període de matrícula: del 4 a l’11 de juliol de 2018

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/

Preinscripció Arts plàstiques i disseny (Grau Superior)

 • Publicació de l'oferta: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018 La documentació es pot presentar fins l’11 de juny del 2018
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018 
 • Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds:  10 de juliol de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2018
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2018 

Matrícula

 • Alumnes admesos: del 18 al 23 de juliol de 2018

Més informació a la pàgina web de la Generalitat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/

 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Períodes de preinscripció i matrícula

Primer

 • Publicació del calendari: abans del 4 de maig de 2018 
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de maig al 6 de juny de 2018
 • El procés s’ha d’haver completat abans del 7 de setembre de 2018

Segon

 • Publicació del calendari: abans del 7 de setembre de 2018
 • El procés no es pot iniciar abans del 7 de setembre de 2018, ha d'incloure un període de presentació de sol·licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 24 d’octubre de 2018

Tercer

 • Publicació del calendari: abans de l’11 de desembre de 2018
 • El procés no es pot iniciar abans de l’11 de desembre de 2018, ha d'incloure un període de presentació de sol·licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 22 de febrer de 2019

Quart

 • Publicació del calendari: abans del 28 de febrer de 2019.
 • El procés no es pot iniciar abans del 28 de febrer de 2019, ha d'incloure un període de presentació de sol·licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 16 d’abril de 2019

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 25 de maig de 2018
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 14 de maig a l’1 de juny de 2018, segons convocatòria individual feta pel centre.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades: 4 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018, a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).
 • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds baremades: del 5 al 7 de juny de 2018
 • Publicació de les llistes de sol·licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 2 de juliol de 2018
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018

Matrícula

 • Període de matrícula: del 3 al 10 de setembre de 2018

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/

 

FORMACIÓ D’ADULTS

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta d’ensenyaments: 22 de maig de 2018
 • Publicació de l'oferta de places: 14 de juny de 2018
 • Període preferent d'informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2018
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 18 al 26 de juny de 2018
 • Publicació (al centre) de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juliol de 2018
 • Sorteig: 4 de juliol de 2018 a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Termini per presentar una reclamació: del 3 al 5 de juliol de 2018
 • Publicació (al centre) de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 6 de juliol de 2018
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 11 de juliol de 2018

Matrícula

 • Matrícula dels alumnes admesos: del 3 al 10 de setembre de 2018
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2018

 

Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen (sempre dins el període general de matrícula establert) i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults/