Calendari preinscripció 2017-2018

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA 2017-2018

BATXILLERAT

Preinscripció

•Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 16 al 24 de maig de 2017 (la documentació es pot presentar fins al 26 de maig de 2017).
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
•Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
•Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol•licituds: 15 de juny de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
•Publicació de la llista ordenada definitiva de sol•licituds: 19 de juny de 2017.
•Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.
•Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017.

Matrícula

•Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2017. Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació han de confirmar la plaça assignada.
•Matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació del setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

•Publicació de l'oferta: 12 de maig de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 16 al 24 de maig de 2017. Es pot presentar documentació fins el dia 26 de maig de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
•Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
•Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
•Publicació de la llista ordenada definitiva:  19 de juny de 2017.
•Publicació de l’oferta final: 30 de juny de 2017.
•Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017.

Matrícula


•Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2017.
Segon període de preinscripció i matrícula
•Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2017.
•Presentació de sol•licituds: 6 i 7 de setembre de 2017.
•Publicació de la llista d’admesos al centre: abans de la data d’inici del curs 2017/2018.

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior


•Publicació de l'oferta: 12 de maig de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 25  al 31 de maig de 2017. Es pot presentar documentació fins al 2 de juny de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017.
•Termini per presentar reclamacions: del 22 al 27 de juny de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017.
•Sorteig del número de desempat: 29 de juny de2017, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona 08021).
•Publicació de la llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017.
•Publicació de l’oferta final: 11 de juliol de 2017.
•Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 12 de juliol de 2017.

Matrícula


•Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 13 al 20 de juliol de 2017.

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS


Preinscripció Arts plàstiques i disseny (Grau Mitjà)

•Publicació de l'oferta: 12 de maig de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 16 al 24 de maig de 2017. Es pot presentar la documentació fins al 26 de maig de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017.
•Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017.
•Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
•Publicació de la llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017.
•Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017.
•Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017.

Matrícula

•Període de matrícula: del 4 a l’11 de juliol de 2017.

Preinscripció Arts plàstiques i disseny (Grau Superior)


•Publicació de l'oferta: 12 de maig de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 25 al 31 de maig de 2017. La documentació es pot presentar fins al 2 de juny del 2017.
•Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017.
•Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26  de juny de 2017.
•Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 21 de juny de 2017.
•Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
•Publicació de la llista ordenada definitiva de sol•licituds:  3 de juliol de 2017.
•Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017.
•Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017.

Matrícula

•Alumnes admesos: del 13 al 20 de juliol de 2017.

ENSENYAMENTS ESPORTIUS


Períodes de preinscripció i matrícula

Primer

•Publicació del calendari: abans del 9 de maig de 2017.
•Termini de presentació de sol•licituds: del 16 al 29 de maig de 2017.
•El procés s’ha d’haver completat abans del 8 de setembre de 2017.

Segon

•Publicació del calendari: abans del 8 de setembre de 2017.
•El procés no es pot iniciar abans del 8 de setembre de 2017, ha d'incloure un període de presentació de sol•licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 25 d’octubre de 2017.

Tercer

•Publicació del calendari: abans de l’11 de desembre de 2017.
•El procés no es pot iniciar abans de l’11 de desembre de 2017, ha d'incloure un període de presentació de sol•licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 22 de febrer de 2018.

Quart

•Publicació del calendari: abans del 28 de febrer de 2018.
•El procés no es pot iniciar abans del 28 de febrer de 2018, ha d'incloure un període de presentació de sol•licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 16 d’abril de 2018.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Preinscripció


•Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 15 al 26 de maig de 2017.
•Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 15 de maig al 5 de juny de 2017, segons convocatòria individual feta pel centre.
•Publicació de les llistes de sol•licituds baremades: 6 de juny de 2017.
•Sorteig del número de desempat: 7 de juny de 2017, a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).
•Termini de reclamació a les llistes de sol•licituds baremades: del 7 al 9 de juny de 2017.
•Publicació de les llistes de sol•licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2017.
•Publicació de l'oferta final: 3 de juliol de 2017.
•Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 3 de juliol de 2017.
Matrícula
•Període de matrícula: de l'1 al 8 de setembre de 2017.

FORMACIÓ D’ADULTS

Preinscripció

•Publicació de l'oferta d’ensenyaments: 22 de maig de 2017.
•Publicació de l'oferta de places: 15 de juny de 2017.
•Període preferent d'informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2017.
•Termini per presentar la sol•licitud: del 19 al 27 de juny de 2017.
•Publicació (al centre) de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 4 de juliol de 2017.
•Sorteig: 5 de juliol de 2017 a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona 08021).
•Termini per presentar una reclamació: del 4 al 6 de juliol de 2017.
•Publicació (al centre) de la llista de sol•licituds amb la puntuació definitiva: 7 de juliol de 2017.
•Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 12 de juliol de 2017.

Matrícula

•Matrícula dels alumnes admesos: de l’1 al 8 de setembre de 2017.
•Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2017.
 
*Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen (sempre dins el període general de matrícula establert) i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol•licituds.