Curs 2018-2019

La Xarxa d’escoles bressol municipals la formen 8 centres distribuïts per tot el municipi. Totes les EBM  es regeixen per la Normativa  municipal i la de la Generalitat. Estan obertes durant 11 mesos per curs escolar, de setembre a juliol.  
Es regeixen pel que disposa  l’Ajuntament respecte al calendari escolar, els horaris escolars, els preus del servei d’escolaritat i els serveis complementaris (servei d’acollida i servei de menjador) ...

Per sol•licitar plaça escolar en una escola bressol cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes  a l’inici del curs escolar 2018-2019. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Preinscripció i matrícula curs 2018-2019

El procés de preinscripció del primer cicle d’educació infantil, s’iniciarà la primera setmana de maig. El període de presentació de sol•licituds serà del 2 al 11 de maig.

Calendari de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019

24  d’abril

Publicació de l’oferta de places vacants

Del 2 a l’11 de maig (ambdós inclosos)

Període de presentació de sol·licituds i documentació, preferentment a l’EBM escollida en primera opció, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització  - OME -

22 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció dins a l’EBM amb la puntuació provisional

23, 24 i  25 de maig

Termini per presentar reclamacions a la  puntuació provisional (escoles bressol en primera opció)

24 de maig a les 12h al Servei d’Educació de l’Ajuntament (Rbla. Sant Sebastià, 98-100)

SORTEIG del número de desempat

30 de maig

Publicació de l’oferta definitiva

 1 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció a dins l’EBM amb la puntuació definitiva, dels infants  admesos i, si s’escau, de la llista d’espera

4 i  5 de juny

Reajustament de la demanda a l’oferta (sol·licituds de preinscripcions dins el període de preinscripció que no han obtingut plaça i volen canviar la sol·licitud a escoles bressol amb places vacants i sense llista d’espera). OME

Del 7 al 13 de juny (ambdós inclosos)

Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça a les escoles bressol municipals