Oferta inicial de places

OFERTA DE PLACES ESCOLARS      
CURS ESCOLAR: 17-18 Edat grup Núm grups Núm places Places promocionen Oferta places
Ordinàries NEE Ordinàries NEE 
EBM ELS PINS P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 8 0 16 2
P-2 2 40 30 2 8 0
EBM LA CIGONYA P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 7 1 17 1
P-2 2 40 21 2 17 0
EBM LA MADUIXA P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 15 0 9 2
P-2 2 40 25 1 13 1
EBM LA SARGANTANA P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 8 0 16 2
P-2 2 40 33 1 5 1
EBM LES OLIVERES P-0 1 8 0 0 7 1
P-1 2 26 5 0 19 2
P-2 2 38 22 2 14 0
EBM L'ÀNEC P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 16 0 8 2
P-2 2 40 26 0 12 2
EBM L'ESQUIROL P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 16 0 8 2
P-2 2 40 26 0 12 2
EBM L'ORENETA P-0 2 16 0 0 14 2
P-1 2 26 16 0 8 2
P-2 2 40 25 1 13 1
 
 
  • P-0: nascuts el 2017    
  • P-1: nascuts el 2016    
  • P-2: nascuts el 2015