Servei d'Educació

Rbla. de Sant Sebastià, 98-100

08922 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 58

Fax 93 468 37 22

Oficina Municipal d'Escolartizació (OME)

Rbla. de Sant Sebastià, 98-100

escolaritzacio@gramenet.cat

Horari

Del 12 de setembre al 24 de juny, de dilluns a divendres  de 9h a 14h.

Del 25 de juny a l’11 de setembre, de dilluns a divendres de 9h a 13h.

Agost tancat.

Es recomana demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 462 40 90 o al web municipal.