Digitalització/reutilització llibres de text

Foto d'un ordinador

Des del curs 2009-2010, l’Ajuntament ha promogut el projecte  “EDUCAT 1x1” i “EDUCAT 2.0”. Projecte  impulsat per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i subvencionat per l’Ajuntament de la nostra ciutat.

Aquest proper curs 2017-2018 l’Ajuntament continuarà subvencionant el programa de digitalització i el de reutilització de llibres de text donat que l’experiència duta fins ara és molt positiva.

Els objectius del programa són:

  • Inclusió de l’ús de l’ordinador i dels recursos digitals a l’aula.
  • Augment qualitatiu a la docència i a l’alumnat en els processos  d’ensenyament i d’aprenentatge.
  • Ajudar a les famílies en la despesa econòmica. 

El programa de reutilització de llibres de text i el programa de digitalització té  el correu electrònic següent:  reutilitza-digitalitza@gramenet.cat.El programa de reutilització de llibres de text per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial, permet que els centres disposin d’un fons de llibres i material didàctic. A més d’aportar un important estalvi econòmic a les famílies, fomenta uns valors educatius que fan que l’alumne respecti més el seu material, pensant que un altre company/a el farà servir, i que l’ha de retornar en condicions

El foment d’aquests valors a l’alumnat i les seves famílies, ha possibilitat que els centres educatius de la nostra ciutat hagin adquirit, a més de llibres de text, material didàctic complementari.

Els objectius del programa són:

  • Ajudar a les famílies en la despesa econòmica dels llibres de text i material didàctic.
  • Fomentar el valor i afecte pels llibres per part dels alumnes i les famílies.
  • Promoure la cultura del reciclatge, la reutilització i socialització del material escolar.