Ciutat Educadora

Reptes i reflexions des del món local

Biblioteca de Fondo, 24 de gener, 11-14.30 hores

10.40 h Rebuda
11.00 h Benvinguda a la jornada
11.10 h Conferència “Implicacions de la comunitat en la construcció de la ciutat educadora” A càrrec de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
11.50 h Pausa
12.00 h Taula rodona:
“Educació a temps complet: del reforç escolar a l’acompanyament educatiu”
Presentació de la taula a càrrec de Mireia González, regidora d’Educació
Participen:

  • Xavier Gimeno, Professor Titular d’Universitat al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, aclariments sobre el marc conceptual
  • Lara Delgado, tècnica del projecte ICI, presentació de la diagnosi “El reforç educatiu a la Serra d’en Mena”
  • Montse Ruiz, directora de la Comunitat d'aprenentatge Tanit
  • Bea Sánchez, directora del Casal dels Infants de Santa Coloma
  • Judit Orpinell, coordinadora de l’espai social de la Fundació Catalunya La Pedrera a Santa Coloma

Modera la taula: Xavier Gimeno

13.00 h Debat i reflexió conjunta, dinamitzada per Xavier Gimeno i Pere Peris, BES (Barcelona Espai de Supervisió)
14.00 h Posada en comú i tancament de la jornada


Manifestem el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i, concretament, treballem per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d'unes ciutats més justes, solidàries i interculturals. Ciutats on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les diferències.

Avui en dia podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que l'educació travessa els murs de l'escola i s'estén a tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i institucions.
Constatem objectivament, però, que a les ciutats persisteixen encara nombrosos fenòmens i factors deseducadors.

Conscients d’aquests desafiaments i reptes als quals hem de fer front, ens comprometem amb convicció i voluntat a contrarestar aquests fenòmens regressius, proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre de les nostres prioritats i que, partint de l'educació, dóna coherència, dinamisme i sentit a la nostra acció, com a eina de transformació social, de cohesió i de respecte mutu.

Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc.

Treballem, per tant, per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè cada un dels seus espais sigui font d'educació, i perquè totes les persones puguin viure, gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix per assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i democràtica. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que dialoga amb les ciutats i àrees rurals que l’envolten.

Apostem per una democràcia participativa sumant les propostes i l'esforç de la societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a cap persona al marge. Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb l'educació ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per elaborar, implementar i avaluar les polítiques públiques comptant amb la participació d'una ciutadania activa, dotada d'esperit crític, compromesa i corresponsable.

Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents, amb més de 25 anys de recorregut des de la proclamació de la Carta de Ciutats Educadores. Per això, ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb el desig de comptar cada dia amb el suport de més persones, associacions, empreses, institucions, etc., treballant amb entusiasme per una educació integral, renovada i emancipadora. I convidem ciutats grans i petites de totes les latituds a unir-se a aquesta aposta decidida i esperançadora de construir

Ciutats més Educadores per a un món millor
.