Activitats educatives

Santa Coloma ha de fer evident la seva capacitat per educar i per afavorir el desenvolupament de totes les persones que hi viuen

Projectes educatius

En aquesta proposta inicial de projectes educatius hi ha una petita mostra de l’acció municipal arrelada en el seu paper educador i promotor de l’aprenentatge.

Són propostes que fan evident l’acció transversal d’equips multiprofessionals capaços d’interactuar amb l’escola o l’institut.

 

Programa d'Activitats Educatives Complementària al Curriculum (PAECC)

Les activitats i experiències educatives incloses en el PAECC són portades a terme amb la participaicó de diferents institucions i agents educatius, entorn de la cultura, l’esport, el medi ambient, les arts,...