Pla Director Avaluació 2016


El Pla Director es va elaborar a través d'un procés de participació amb el Consell de Cooperació i Solidaritat, de representants d'entitats i ONGs i de la ciutadania. En aquest document es defineixen les prioritats i estratègies que s'impulsaran des del municipi com la descentralització de les accions i la transversalitat amb d'altres àrees.

Aquest és un document municipal estratègic que planteja per als propers anys, una planificació clara i temporalitzada de com i on ha d’anar l’acció de cooperació al desenvolupament i de sensibilització que es fa des dels diversos àmbits municipals i dels sectors ciutadans locals.

5 línies estratègiques per vertabrar els esforços de cooperació colomencs:

Línia estratègica 1. Millora de la qualitat de la cooperació colomenca directa i concertada, focalitzant la cooperació municipal en el reforç de les institucions municipals i de la governança local en els territoris del Sud.
Línia estratègica 2.
Millora de la política de suport al teixit associatiu solidari local a partir d'una millor qualitat de la cooperació colomenca delegada, realitzada a través del teixit associatiu colomenc.
Línia estratègica 3
. Contribuir a la construcció d'una societat més justa, més solidària, més igualitària i més responsable mitjançant una millor educació i formació per a la solidaritat i la pau, particularment amb els col·lectius joves de la ciutat.
Línia estratègica 4. Foment del'articulació amb els agents socials i la societat civil a partir d'una millora dels mecanismes de participació ciutadana.
Línia estratègica 5. Més coherència de les polítiques municipals a partir d'una millor integració de la cooperació municipal en el conjunt d'àrees i departaments municipals i la posada en valor del conjunt de capacitats i recursos existents.

 
 

Avaluació del Pla Director

L’Avaluació del Pla Director de Cooperació i Solidaritat (PDCS), realitzada entre novembre de 2015 i març de 2016 amb la participació  dels consultors Neus Martí i David Tarrason i el suport de la Diputació de Barcelona, ha estat possible gràcies a la col·laboració dels membres del Consell de Cooperació i Solidaritat, de nombrosos participants d’entitats ciutadanes i persones interessades i de tècnics de divereses àrees municipals.