Clàusules sòl

Tinc clàusules sòl a la meva hipoteca: l'acció de l'OMIC

Fa unes setmanes el Tribunal de Justícia Europeu (TJUE) ha dictat una sentència que estableix que la nul·litat de les clàusules sòl, establertes unilateralment per les diferents entitats financeres, en els préstecs amb garantia hipotecària, obliga als bancs a  retornar els interessos pagats en excés des de la data de contractació de la hipoteca.

Per donar compliment de la sentència el Govern ha dictat el Reial Decret llei 1/2017. En aquest s’estableix un mecanisme extrajudicial de negociació entre els consumidors i els Bancs. Per tant, hauran de ser els mateixos clients, si volen recuperar els interessos pagats en excés, que hauran de seure’s a negociar amb els seus bancs i en cas de no ser estimada la devolució formular l’oportuna demanda judicial.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a fi de protegir els legítims interessos de la seva ciutadania com a persones consumidores, posa en marxa un programa específic per aquest tema consistent en les següents accions:

Com fins ara l’OMIC prestaran assessorament legal i financer per determinar l’existència de clàusules sòl. S’haurà d’acudir a la consulta amb l’escriptura d’hipoteca i dos o tres rebuts del préstec corresponents a tots els anys de la hipoteca.

 
 

Cal sol·licitar visita en el telèfon 93 462 40 90 indicant que és per un assumpte hipotecari.