Estudis

Estudi per analitzar la circulació del diner a la nostra ciutat

 

L’objectiu és conèixer quants dels diners que s’inverteixen des de l’Ajuntament es tornen a gastar dins del mateix municipi i quants es gasten fora i, per tant, marxen o es fugen de la localitat.


En aquest enllaç es poden veure els resultats de l’estudi realitzat el 2013 (pàgines 9 a 18), aplicant una metodologia de la New Economics Fundation (NEF) per 1ª vegada a l’Estat espanyol. Aquest treball resulta molt útil per a perfeccionar nous anàlisis sobre despesa local.

 

L’objectiu d’aquests anàlisis és millorar les polítiques d’estímul del comerç local i de proximitat, afavorint el consum responsable, amb projectes innovadors, principalment la introducció d’un sistema de pagaments digital (moneda local).