Programa d'Aliments Solidaris

 

Programa d'aliments solidaris

Què és?

El programa municipal d’Aliments Solidaris ofereix aliments bàsics a les persones i/o famílies que tenen dificultats econòmiques.

El programa ofereix un lot d’aliments amb una periodicitat quinzenal que s’adapta en funció del nombre de persones que conviuen en el domicili i en els productes que s’obtenen per les diferents fonts d’abastiment.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de sis mesos, que acompleixin les condicions recollides al Reglament Municipal d'Ajudes Socials i prèvia valoració dels Serveis Socials Bàsics.

Com es pot fer?

Presencialment, a les ODAF prèvia demanda d’hora de visita mitjançant el Telèfon d'Atenció a les Famílies.

Més informació

Telèfon d’Atenció a les famílies

 
 
 
 
 

31/01/12

Video conveni del Programa Municipal d'Aliments Solidaris

Flash is required!

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77