Ajuts econòmics

 

Prestacions econòmiques puntuals d'urgència social

Què és?

Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara l’alimentació, el vestit i l’allotjament, i es financen amb càrrec als pressupostos de l’ajuntament.

Els professionals dels equips bàsics d’atenció social valoren cada situació i fan, si s’escau, la proposta de la prestació econòmica d’urgència social.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de sis mesos.

Com es pot fer?

Presencialment, a les ODAF prèvia demanda d’hora de visita.

Més informació

Telèfon d’Atenció a les famílies

 
 
 
 
 

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77