Escolarització infantil

 

Ajudes per a l'escolarització a l'educació infantil de 0-3 anys

Què és?

Les ajudes estan adreçades als menors de 0 a 3 anys que assisteixen a una escola bressol per que el seu entorn familiar més proper no pot atendre per trobar-se en situació laboral inactiva.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de 12 mesos.

Com es pot fer?

Presencialment, a les ODAF prèvia demanda d’hora de visita

Més informació

Telèfon d’Atenció a les Famílies

 
 
 
 
 

Informació d'interés

Telèfon d'Atenció a les Famílies

93 462 40 77