Centres Oberts

 

Què són els Centres Oberts

Són un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

L'objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Les funcions són: 

  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup.
  • Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
  • La coordinació amb els serveis bàsics d'atenció social pel treball família.

 

 

 
 
 

 

Centre Obert Rialles
Obra Maristes València, 3
08924 Sta. Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 93 90

Centre Obert Moisés
El Far (Servei Social Evangèlic)
Carrer de Pirineus 4 (Col·legi Els Pins)
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93.466.47.03   Fax: 93.466.47.03
centromoises@serviciosocialelfar.org
http://www.serviciosocialelfar.org/recursos/centro-abierto-moises/

Centre Obert Germina
Carrer de Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet 
Tel. 93 468 61 29 Fax: 93 392 44 49
germina@germina.org
http://www.germina.org/ca/centre-obert

Casal dels Infants
Carrer de Pirineus, 32
08923 Santa Coloma Gramenet
Tel. 93 317 00 13
http://www.casaldelsinfants.org/casal/index.php/cat/projectes/el-casal-als-barris-2#santaco

 
 
 
 
 

15/05/12

Video "Conveni amb els Centres Oberts de Santa Coloma"

Flash is required!