#SorpresaPAHV

#SorpresaPAH

Davant la campanya a la xarxa social Twitter sota el hastag #ParlonEmpadronaYa l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet manifesta:

  1. La més absoluta sorpresa per una campanya que ha estat secundada per les seccions locals de diferents PAVH a tot Espanya, focalitzada a Santa Coloma de Gramenet i contra la seva alcaldessa, Núria Parlon. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, des de l'inici de la crisi econòmica, porta treballant per donar solució a les emergències habitacionals en col·laboració amb PAVH-Gramenet amb la qual manté una relació fluïda, de constant diàleg per abordar les diferents qüestions que afecten a les famílies sense llar o que no poden fer front al pagament de subministraments.
  2. La campanya, que adquireix per moments un to molt agressiu, exigeix ??l'empadronament de famílies "en exclusió social" que estan en "pisos recuperats". Entenem, encara que en la campanya no es diu explícitament, que es fa referència a l'empadronament de famílies en pisos ocupats.
  3. Davant d'aquesta situació l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està estudiant la qüestió i ha participat en tres reunions amb altres municipis, plataformes veïnals i seccions de la PAVH, com PAVH-Barcelona; l'última celebrada el passat divendres 22 de juliol. A aquesta reunió van assistir representants de diferents municipis de Barcelona, ??de l'Associació Catalana de Municipis i diferents PAHV locals i va tenir com a únic punt de l'ordre del dia el tema de les ocupacions. L'Ajuntament de Barcelona va presentar un pla per analitzar la qüestió dels habitatges ocupats. També l'Obra social de la PAVH va explicar la seva funció pel que fa a la recuperació de pisos. La majoria de municipis presents van anunciar que estan treballant en la legalització de les ocupacions en la línia que ha iniciat Barcelona.
  4. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s'ha distingit sempre per la seva aposta decidida per unes polítiques socials al servei de les famílies amb menys recursos, especialment en l'apartat de l'habitatge. El govern municipal ha destinat del Fons de Contingència social la quantitat de 358.674,62 € a aquestes qüestions. Això s'ha traduït en més de 1.500 ajudes per a les famílies colomenques.
  5. Des del 17 maig 2016 la nostra ciutat compta amb la Taula Local d'Habitatge i Pobresa energètica, que és l'espai de Treball en el qual es reuneixen els agents clau, tant el propi ajuntament com entitats del tercer sector i altres administracions i organismes per posar en comú les necessitats detectades al municipi i trobar solucions integrals i efectives en el dret a l'accés a un habitatge digne. En aquesta Taula funcionen diferents comissions de Treballs de les que la PAVH-Santa Coloma és membre de totes elles.