Subvencions per a l'IBI

Del 19 de març al 26 d’abril (ambdós dies inclusivament), les persones propietàries de l’habitatge on viuen poden sol·licitar subvencions de fins a 100 €, si són titulars del títol de família monoparental, es troben en situació legal de desocupació o són més grans de 65 anys i viuen soles.

Per presentar la sol·licitud, cal demanar cita prèvia per telèfon (93 462 40 90, de 9.00 a 14.30 h) o en aquest espai web.

*Les persones interessades han de saber que les seves dades personals s’incorporaran a la base nacional de subvencions i es publicaran al web municipal. Les quantitats rebudes seran traslladades a l’Agència Espanyola d’Administració Tributaria (AEAT), que depèn del Ministeri d’Hisenda, i podran ser computades com a ingrés en concepte de rendiment del treball a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.


IBI - Subvenció de 100 € a titulars del títol de família monoparental

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí

IBI - Subvenció per a persones en situació legal de desocupació que acompleixin determinats requisits

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí

IBI - Subvenció de 100 € per a persones més grans de 65 anys que viuen soles

Podeu accedir a la fitxa d’informació així com als documents que cal omplir clicant aquí