Teleassistència

Servei de teleassistència domiciliària

Què és?

És un servei d'assistència domiciliària que permet un seguiment periòdic i atenció permanent de les persones beneficiàries des d'un centre de control.

Aquest seguiment es realitza mitjançant la connexió d'un aparell de teleassistència connectat a la xarxa telefònica fixe.

L’atenció s’ofereix les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al municipi de Sta. Coloma de Gramenet majors de 75 anys o menors amb malalties greus o/i incapacitant. 

Com es pot demanar?

A través de les ABS de referència o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Dependència i vulnerabilitat en adults.

Pg. Llorenç Serra, 50

Telèfon: 934624067

Preu

Veure l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics 2013

To top