Envelliment actiu

Guia d'Envelliment Actiu

L’envelliment progressiu de la població representa una de les grans transformacions socials del segle XXI, per la qual cosa cal fer polítiques que promoguin l’activitat. Des de l’Ajuntament tenim la voluntat i la responsabilitat de convertir el foment de la vellesa activa en una acció global i integral. Volem valorar la seva capacitat i reconèixer el capital que suposa l’experiència de les persones grans, així com atendre les situacions de dependència que presenten, amb dignitat, qualitat i equitat.

A continuació trobarà un exhaustiu recull d’activitats i recursos destinats a aquest sector de la població, amb la intenció que us sigui útil a l’hora de promoure la participació en l’entorn comunitari, de mantenir l’autonomia personal i d’afavorir les xarxes socials.