Ajuda a Domicili

Servei d'atenció domiciliària

Què és?

És un servei professionalitzat que ofereix atenció i ajuda en el domicili de les persones beneficiàries. Té per objectiu possibilitar que les persones que gaudeixin del servei puguin continuar vivint a casa seva de la manera més autònoma possible.

També s’adreça a persones i famílies amb dificultats d’integració social i/o falta d’autonomia personal.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al municipi de Sta. Coloma de Gramenet,

Com es pot demanar?

En les ODAF, a l’Oficina d’Atenció a la Dependència i vulnerabilitat en adults i en les ABS de referència.

Preu

Veure l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics 2013

To top

Servei d'àpats a domicili

Què és?

És un servei que ofereix  àpats a domicili, a persones grans o amb situació de dependència, que tinguin  dificultats per a comprar i/o cuinar els aliments.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al municipi de Sta. Coloma de Gramenet.

Com es pot demanar?

En les ODAF, a l’Oficina d’Atenció a la Dependència i vulnerabilitat en adults i en les ABS de referència.

Preu

Veure l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics 2013.

To top