Pla local per la inclusió social (PLIS)

Imatge del PLIS com a puzzle de colors

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet compta des de 2004 amb el Pla Local per la Inclusió Social (PLIS), una eina per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del municipi.

El Pla local per la inclusió social és una estratègia (pla), a nivell de ciutat (local) per detectar, intervenir i preveure situacions de vulnerabilitat que es donin o es puguin donar a la ciutat (d’inclusió social).

 

Per fer-ho possible, es promouen mesures per a la inclusió i la cohesió social mitjançant un model d'intervenció en xarxa, en el que es treballa de manera transversal (administracions, entitats i empresariat), integral (tocant alhora tots els temes que afecten les persones) i participada (comptant amb les opinions i l’experiència de tothom).

Esquema amb els 3 espais del PLIS: Sistema d'Informació Social (espais de coneixement), Consell municipal de serveis socials (espais de participació), i Taules sectorials (espais de treball)

To top

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació

Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social

Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Família

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Plaça de la Vila, s/n

08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 462 40 00 Ext. 3016/ 2124

observatoriexclusio@gramenet.cat