Informació i assessorament a persones estrangeres (CIAPE)

El Centre d’Informació i Assessorament a les Persones Estrangeres (CIAPE) es va crear a l’any 1993 amb la finalitat de desenvolupar accions d’informació, assessorament i acollida per tal de facilitat l’accés normalitzat als recursos i serveis municipals en condicions d’igualtat. A més d’oferir a la població estrangera com autòctona informació i formació sobre l’entorn cultural, drets i obligacions i recomanacions per la convivència.

En aplicació de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya 10/ 2010, del 7 de maig. Es posa en marxa el Servei de primera Acollida per a persones estrangeres.

S’ofereixen sessions de benvinguda adreçades a les persones nouvingudes per tal que puguin desenvolupar-se autònomament en el municipi.

S’organitzen cursos de coneixement de l’entorn amb la finalitat de donar informació sobre la societat d’acollida, els drets i deures fonamentals, els recursos públics i privats, la llei d’estrangeria i el coneixement del mercat laboral. L’aprofitament de les sessions es valorarà com un element positiu per a l'obtenció de l’informe d’arrelament social quan es tramiti l’autorització o la renovació del permís de residència.

També s’ofereix informació sobre el coneixement de la llengua Catalana.

El CIAPE, ofereix també un servei d’assessoria jurídica  conveniat amb el CITE.

CIAPE

Carrer Pirineus, 2

Telèfon: 93 466 39 40

Horari:

  • MATINS: de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h
  • TARDES: dilluns i dimecres de 16 a 18 h
 
 

CIAPE (Centre d'informació i assessorament en temes d'estrangeria)

Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2

Tel. 93 466 39 40

CITE (Centre d’informació a treballadors estrangers)

Centre Cívic Pins. C. Pirineus, 2

e-mail: ciape@gramenet.cat

Tel. 93 466 39 40

+ Informació