Més info

04abr2017 09:21 Antiguitat: 1 year

Nova eina informàtica per conèixer els pressupostos municipals

Categoria: Economia, RSS Info, Destacat
imatge decorativa. gràfic de les diferents despeses

Es tracta d'una plataforma online que, dins de l'apartat de transparència d'aquest web, serveix per a millora de l'accessibilitat i la visualització de la informació del pressupost municipal.

Aquesta nova eina informàtica permet fer consultes concretes sobre els ingressos, les inversions i els costos dels diversos serveis d'una manera senzilla i visual. També inclou un simulador personalitzat que sobre la base d'unes poques preguntes i opcions mostra de forma aproximada com es distribueix els diners que aporta amb els seus impostos cada veí o veïna de Santa Coloma de Gramenet.

L'Ajuntament implanta aquest nou sistema, desenvolupat amb la col·laboració de la Fundació Civio, com un pas més en la millora que duu a terme de la informació i la transparència sobre la gestió dels recursos públics. Podeu accedir-hi aquí: