Més info

23mar2017 09:21 Antiguitat: 6 days

Nova eina informàtica per conèixer els pressupostos municipals

Categoria: Economia, RSS Info
imatge decorativa. gràfic de les diferents despeses

S'a presentat al Centre Cívic del Llatí (c. Nàpols, 41) una plataforma online que, dins de l'apartat de transparència d'aquest web, serveix per a millora de l'accessibilitat i la visualització de la informació del pressupost municipal. L'acte és obert a les persones interessades i inclourà mitjans pràctics per comprovar el funcionament de l'aplicació.

Aquesta nova eina informàtica permetrà fer consultes concretes sobre els ingressos, les inversions i els costos dels diversos serveis d'una manera senzilla i visual. També inclourà un simulador personalitzat que sobre la base d'unes poques preguntes i opcions mostrarà de forma aproximada com es distribueix els diners que aporta amb els seus impostos cada veí o veïna de Santa Coloma de Gramenet.

L'Ajuntament implanta aquest nou sistema, desenvolupat amb la col·laboració de la Fundació Civio, com un pas més en la millora que duu a terme de la informació i la transparència sobre la gestió dels recursos públics.